Tausta

Vesa Loposella on laaja ja kansainvälisen kokemus liiketoiminnanjohtajana. Hän on toiminut lähes neljä vuosikymmentä sekä kotimaisen- että kansainvälisen lääketeollisuuden palveluksessa markkinoinnin-, myynnin- ja yleisjohtamistehtävissä. Vesa on myös kokenut esimies.

Vesalla on terveydenhuollon ammattitutkinto (sairaanhoitaja). Työtehtävien muuttuessa hän on kehittänyt ja kouluttanut itseään suorittamalla mm. Markkinointitutkinnon (MKT), Markkinoinnin johdon Diplomitutkinnon (MJD) sekä MBA-tutkinnon (Jyväskylän yliopisto). Lukuisten esiintymiseen, neuvottelutaitoihin ja strategiseen johtamiseen liittyvät kurssit ovat edelleen kehittäneet hänen osaamistaan. Vesalla on myös Business Coach -sertifikaatti.

Toimitusjohtaja- ja esimiestehtäviensä ohella Vesa on ollut aktiivinen myös toimialan edunvalvonnassa; mm. noin 15 vuotta Lääketeollisuus ry:n hallituksessa. Hän on myös toiminut Lääketietokeskuksen- ja Lääkevahinkovakuutusyhtiön hallituksen puheenjohtajana.