Valmennus, mentorointi ja konsultointi

Valmennus/Business Coaching on henkilöiden välinen yhteistyösuhde, jossa valmentaja / coach auttaa coachattavaa löytämään henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coaching sopii työskentelytavaksi kehitettäessä henkilöä vaativampiin tehtäviin, ratkaisemaan työssään olevia haasteita, löytämään ratkaisuja ristiriitoihin jne.

Coaching täydentää työpaikan henkilöstösuunnitelmaa ja -toimintaa keskittymällä syvällisemmin yksilön kehitystarpeisiin. Coachingilla voidaan saavuttaa syvällisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia, ja se sopii myös kaikille, jotka haluavat kehittää itseään vuorovaikuttajana ja ratkaisuiden löytäjänä. Coaching on täysin luottamuksellista ja sitä tehdään yksilöistuntoina sarjoina, esim. 5x1,5 tuntia, istuntojen väli 1-2 viikkoa, mutta määrä ja pituus ratkaistaan toimeksiannon yhteydessä ja coachingin edetessä.

Mentoroinnilla tarkoitetaan tiedon ja osaamisen siirtämistä kokeneelta asiantuntijalta eli mentorilta kokemattomammalle henkilölle tai yritykselle. Business Mentorin palvelulla nopeutetaan yritysten kehitystä ja tehostetaan toimintaa. Mentorin toimialan tuntemus, sidosryhmien toimintatapojen tunnistaminen ja alan lainalaisuuksien tietäminen sekä alaan liittyvä pitkäaikainen kokemus mahdollistavat hyvän mentorointisuhteen.

Konsultointi on esimerkiksi operatiivisen liiketoiminnan kehittämissuunnitelmien tekemistä. Lääketoimialalla myynnin ja markkinoinnin integraatio lääketieteelliseen- ja patient access-toimintaan on kehitysvaiheessa ja näkemyksellistä ja kokemuksellista konsultointia tarvitaan. Konsultointia voidaan tarvita myös esimerkiksi uutta toimintoa suunniteltaessa tai aloitettaessa (uutta yritystä käynnistettäessä, jolloin konsultti tarjoaa alan asiantuntemuksensa asiakkaan käyttöön). Asiakkaina ovat lääketeollisuusyritysten johtohenkilöstö Suomessa.