Lääketeollisuuden projektitehtävät

Contractpro palvelee Suomessa toimivia ja Suomeen pyrkiviä lääkeyrityksiä projektiluontoisesti.
Lääketeollisuudessa – lähinnä markkinoinnissa ja hinta- / korvattavuusprosesseissa tai toiminnoissa on tilapäisiä tarpeita (esim. irtisanoutumis-, sairaus- ja kuolemantapauksissa), joissa tarvitaan nopeasti ja projektiluonteisesti tekijää hands on –tyyppiseen toimintaan. Toisaalta projektina voi olla esim. uuden toimintatavan tai vaikkapa toimintastandardin ja toimintaohjeiden kehittäminen.